header
PRIJAVNICA
MINI BIBA (1.5-3 leta)
PRIJAVNICA
BIBA TELOVADI (3-6 let)
PRIJAVNICA
60 MINUT
PRIJAVNICA
MULTI ŠPORT (6-8 let)
PRIJAVNICA
GIMNASTIKA 123
PRIJAVNICA
RITMIČNA GIMNASTIKA
VADBA  MESEČNA CENA
LETNA VPISNINA (velja za vse vadbe in se poravna ob vpisu pri plačilu prve vadbe!) 10 €
1X TEDENSKO BIBA TELOVADI ´(3-6 LET) 18 €
2x TEDENSKO BIBA TELOVADI (3-6 LET) 30 €
mini Biba 1,5-3 LET (PTUJ -OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA) 18 €
60 MINUT - VADBA ZA ODRASLE, (4 obiski)  20 €
60 MINUT - VADBA ZA ODRASLE, (8 obiskov)  30 €
60 MINUT - VADBA ZA ODRASLE, 3- MESEČNA KARTA 80 €
GIMNASTIKA 123 (6-10 LET) 20 €
TERAPEVTSKA VADBA ZA STAREJŠE  20 €
MULTI ŠPORT (6-8 LET 20 €
RITMIČNA GIMNASTIKA (6-10 LET) 20 €
miniBIBA 1 OBISK (samo v primeru zdravniškega opravičila)  7 €
   

Športno društvo Biba se giba si pridržuje pravice do spremembe cene vadbe programa. O spremembah bomo udeležence obvestili mesec dni pred morebitno spremembo.

  • V primeru dveh otrok iste družine je cena za dva enkrat tedensko  30 € na mesec (Biba telovadi in miniBiba)., oz. 35 € za vadbe (Multi šport, Gimnastika 123 in Ritmična gimnastika).
  • V primeru dveh otrok iste družine je cena za dva dvakrat tedensko 50 € na mesec. (Biba telovadi)
  • V primeru treh otrok iz iste družine, dva otroka plačata polno ceno, tretji otrok obiskuje vadbo brezplačno.
  • V primeru kombinacije vadbe Biba telovadi/miniBiba s katero od vadb (Multi šport, Gimnastika 123 ali Ritmična gimnastika) je cena 5 € nižja.
  • Ob vpisu na katerokoli vadbo, se poravna letna vpisnina v višini 10 €.
  • Vadba se poravna, pri učiteljih/vaditeljih na prvi vadbi oz. preko e-računov do druge vadbe v mesecu.
  • 60 MINUT - Nakup karte se mora porabiti v roku enega meseca od dneva nakupa! Plačilo na prvi vadbi.