header
PRIJAVNICA
MINI BIBA (1.5-3 leta)
PRIJAVNICA
BIBA TELOVADI (3-6 let)
PRIJAVNICA
VADBA ZA ODRASLE
PRIJAVNICA
MULTI ŠPORT (6-8 let)
PRIJAVNICA
GIMNASTIKA 123
PRIJAVNICA
RITMIČNA GIMNASTIKA
VADBA  MESEČNA CENA
LETNA VPISNINA (velja za vse vadbe in se poravna ob vpisu pri plačilu prve vadbe!) 10 €
1X TEDENSKO BIBA TELOVADI ´(3-6 LET) 25 €
mini Biba 1,5-3 LET (PTUJ -OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA) 25 €
1 OBISK (samo v primeru, da se ne odločite mesečega obiskovanja vadb in to tudi sporočite ob prijavi) 10 €
   

Šola športa Biba se giba si pridržuje pravice do spremembe cene vadbe programa. O spremembah bomo udeležence obvestili mesec dni pred morebitno spremembo.

  • V primeru dveh otrok iz iste družine je cena za drugega otroka 5 € nižja.
  • V primeru treh otrok iz iste družine, dva otroka plačata polno ceno, tretji otrok obiskuje vadbo brezplačno.
  • Ob vpisu na katerokoli vadbo, se poravna letna vpisnina v višini 10 €.
  • Vadba se poravna, pri učiteljih/vaditeljih na prvi vadbi oz. preko e-računov do druge vadbe v mesecu

PLAČILA: Plačilo se poravna do druge vadbe v mesecu. Število mesečnih obiskov lahko variira glede na posamezni mesec, in se cena NE spremeni,  v času šolskih počitnic in praznikov vadb NI.

IZOSTANEK: V primeru izostanka ali bolezni se plačilo NE zmanjša, razen če gre za daljšo odsotnost (3 tedne ali več) o kateri nas obvestite  (izključno zaradi bolezni, poškodbe z zdravniškim opravičilom) se izda dobropis ali obračuna enkraten obisk.

IZPIS: Možen samo izpis preko spletnega obrazca (ODJAVA) izključno do 1. v mesecu. Kasnejših odjav ne upoštevamo! Pri izpisu morajo biti poravnane vse obveznosti.

 

Cenik velja od 1.9.2022